Innowacje technologiczne na skalę światową
ZROBOTYZOWANA PRODUKCJA RAM ROWEROWYCH
ORAZ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
przesuń w dół
Poznaj proces
Projektowanie

Zespół projektowy AG Motors to grupa fachowców działających w dziedzinach takich jak: modelowanie 3D, analiza MES, projektowanie konstrukcji i urządzeń, sztuka użytkowa i grafika produktowa. Wspierany przez nowoczesne programy zarządzania projektami oraz najbardziej zaawansowane zaplecze IT zapewnia szybką realizację zadań.

Opracowanie koncepcji ramy

Początkiem prac związanych z utworzeniem każdej nowej koncepcji roweru jest szkic wykonany przez głównego projektanta. Na tym etapie powstają wstępne założenia konstrukcyjne oraz geometryczne, dające wytyczne zespołowi inżynierów.

Modelowanie ramy

Po otrzymaniu szkicu, zespół inżynierów weryfikuje możliwość stworzenia ramy o podobnych kształtach, jakie nakreślił zespół projektantów. Powstaje model 3D ramy, oraz zostaję on przedstawiony całemu zespołowi w celu omówienia zagadnień techniczno –estetycznych.

Wybór pozespołów

Równolegle zespół projektantów piszę do roweru różne warianty specyfikacji, tj. wyposażenia takiego jak przerzutki, amortyzatory, hamulce, koła i pozostałe.

Wydruk 3D w skali 1 do 1

Wydruk ramy, pozwala na fizyczne sprawdzenie podzespołów wchodzących w skład specyfikacji, celem zweryfikowania czy nie występuje kolizja elementów wyposażenia z ramą

Opracowanie designu

Zespół designerów otrzymuje zarówno rysunki, model 3D, jak i gotowy wydruk ramy, celem wizualizacji designu jaki ma zostać naniesiony na ramę

Skanowanie 3D

Skaner 3D jest urządzeniem, które analizuje obiekt lub otoczenie świata rzeczywistego w celu zgromadzenia danych na temat jego kształtu, a czasem także jego wyglądu (na przykład koloru). Zebrane dane mogą być następnie wykorzystane do skonstruowania cyfrowych trójwymiarowych modeli. Pozwala to zastosować tzw. Inżynierię odwrotną, tj. zwymiarować już powstały element i odzwierciedlić go na rysunku, oraz również stworzyć jednakowy element fizycznie

Produkcja

Zrobotyzowana produkcja ram w oparciu o zautomatyzowane linie jest innowacją technologiczną na skalę światową. Pozwala na wyprodukowanie ramy rowerowej w całości, w jednym nieprzerwanym procesie spawalniczym. Automatyzacja pozwala na wprowadzenie powtarzalności, tempa realizacji ram oraz najwyższej jakości produktu.

Zobacz film

Technologia
Badania
Centrum Badawczo - Rozwojowe

CBR to pierwsze i najnowocześniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe Centrum Badawczo-Rozwojowe, specjalizujące się w prowadzeniu badań nad innowacyjnymi elementami konstrukcyjnymi dla branży rowerowej. Potencjał CBR działu laboratoryjnego AG Motors, to przede wszystkim park maszyn testowych. Za pomocą rozbudowanych aparatur składających się ze specjalistycznych urządzeń do testowania, jesteśmy w stanie przetestować każdy komponent zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym, a w konsekwencji dokładnie odzwierciedlić procesy zachodzące podczas użytkowania roweru.

Centryczność koła

Test polegający na badaniu dokładności obrotowej koła i obręczy. Dotyczy sprawdzenia odchylenia poziomego i pionowego

Testy zmęczeniowe

Za pomocą tych testów, określana jest graniczna amplituda naprężeń, poniżej której materiał nie może ulec zniszczeniu przy założonej liczbie cykli.

Testy udarowe

Dzięki możliwości zadania zróżnicowanej wysokości oraz wagi spadającej masy na dany element, możemy określić jaki ma to wpływ na badany komponent.

Tester pedałów

Przy określonej liczbie cykli badane są pedała rowerowe pod względem wytrzymałościowym.

Komora klimatyczna

Badanie wszystkich komponentów rowerowych w zadanej temperaturze i zadanej wilgotności.

Test całego roweru

Badanie roweru wyposażonego we wszystkie potrzebne komponenty pod względem wytrzymałościowym imitując warunki atmosferyczne z możliwością używania hamulców.

Tester statycznego obciążenia kół

Badanie koła z wykorzystaniem nacisku hamulców. Symuluje jazdę po terenach szosowych i terenowych.

Nasze realizacje
Kontakt

Podgrodzie 34 B
39-200 Dębica

Dział projektowo-konstrukcyjny

+48 519 691 829
j.jajuga@ag-motors.pl

Centrum badawczo-rozwojowe

+48(14) 658 40 30
biuro@ag-motors.pl

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343691. NIP: 8722361970