Innowacje technologiczne na skalę światową
ZROBOTYZOWANA PRODUKCJA RAM ROWEROWYCH
ORAZ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
przesuń w dół
Poznaj proces
Projektowanie

Zespół projektowy AG Motors to grupa fachowców działających w dziedzinach takich jak: modelowanie 3D, analiza MES, projektowanie konstrukcji i urządzeń, sztuka użytkowa i grafika produktowa. Wspierany przez nowoczesne programy zarządzania projektami oraz najbardziej zaawansowane zaplecze IT zapewnia szybką realizację zadań.

Opracowanie koncepcji ramy

Początkiem prac związanych z utworzeniem każdej nowej koncepcji roweru jest szkic wykonany przez głównego projektanta. Na tym etapie powstają wstępne założenia konstrukcyjne oraz geometryczne, dające wytyczne zespołowi inżynierów.

Modelowanie ramy

Po otrzymaniu szkicu, zespół inżynierów weryfikuje możliwość stworzenia ramy o podobnych kształtach, jakie nakreślił zespół projektantów. Powstaje model 3D ramy, oraz zostaje on przedstawiony całemu zespołowi w celu omówienia zagadnień techniczno –estetycznych.

Wybór podzespołów

Równolegle zespół projektantów pisze do roweru różne warianty specyfikacji, tj. wyposażenia takiego jak przerzutki, amortyzatory, hamulce, koła i pozostałe.

Wydruk 3D w skali 1 do 1

Wydruk ramy, pozwala na fizyczne sprawdzenie podzespołów wchodzących w skład specyfikacji, celem zweryfikowania czy nie występuje kolizja elementów wyposażenia z ramą.

Opracowanie designu

Zespół designerów otrzymuje zarówno rysunki, model 3D, jak i gotowy wydruk ramy, celem wizualizacji designu jaki ma zostać naniesiony na ramę.

Skanowanie 3D

Skaner 3D jest urządzeniem, które analizuje obiekt lub otoczenie świata rzeczywistego w celu zgromadzenia danych na temat jego kształtu, a czasem także jego wyglądu (na przykład koloru). Zebrane dane mogą być następnie wykorzystane do skonstruowania cyfrowych trójwymiarowych modeli. Pozwala to zastosować tzw. Inżynierię odwrotną, tj. zwymiarować już powstały element i odzwierciedlić go na rysunku, oraz również stworzyć jednakowy element fizycznie.

Produkcja

Zrobotyzowana produkcja ram w oparciu o zautomatyzowane linie jest innowacją technologiczną na skalę światową. Pozwala na wyprodukowanie ramy rowerowej w całości, w jednym nieprzerwanym procesie spawalniczym. Automatyzacja pozwala na wprowadzenie powtarzalności, tempa realizacji ram oraz najwyższej jakości produktu.

Zobacz film

Technologia
Badania
Centrum Badawczo - Rozwojowe

CBR to pierwsze i najnowocześniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowe Centrum Badawczo-Rozwojowe, specjalizujące się
w prowadzeniu badań nad innowacyjnymi elementami konstrukcyjnymi dla branży rowerowej. Potencjał laboratorium badawczego to zaawansowany zespół maszyn testowych z możliwością testowania komponentów, jak również całych rowerów. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznej infrastruktury badawczej oraz innowacyjnej technologii zapewniamy najwyższą jakość badań.

Testy

Przeprowadzamy badania zmęczeniowe, udarowe oraz w komorze klimatycznej. Mamy możliwość testowania: ram, widelców, kół, siodełek, kierownic, pedałów, układów przeniesienia napędów oraz całych rowerów pod obciążeniem zarówno w testach udarowych jak
i zmęczeniowych. Za pomocą rozbudowanych aparatur przetestowany może być każdy komponent rowerowy zarówno w świecie wirtualnym,
jak i rzeczywistym, co w konsekwencji pozwala odzwierciedlić procesy zachodzące podczas użytkowania roweru.

Rama

Ramy poddajemy testom zmęczeniowym i udarowym. Badamy oraz sprawdzamy wytrzymałość witalnych punktów ramy, takich jak: rura podsiodłowa, rura sterowa. Test udarowy określa wytrzymałość materiału na uderzenia.

Widelec

Testujemy widelce stalowe, aluminiowe oraz kompozytowe. Badane podzespoły przechodzą badania zmęczeniowe, dynamiczne oraz udarowe.

Koła

Test centryczności polega na badaniu dokładności obrotowej koła
i obręczy. Dotyczy sprawdzenia odchylenia poziomego i pionowego. Badanie symuluje użytkowanie komponentu podczas jazdy
w rzeczywistych warunkach i zróżnicowanym terenie.

Hamulce

Przeprowadzamy testy zarówno obciążeniowe , jak i zmęczeniowe. Testujemy hamulce tarczowe oraz v-brake, mechaniczne i hydrauliczne
a także torpedo.

Układ napędowy

Test zmęczeniowy, któremu poddawany jest układ napędowy symuluje układ sił działających na komponent podczas pedałowania przez rowerzystę zarówno w pozycji siedzącej, jak i w pozycji stojącej.

Układ kierowniczy

Badane przez nas kierownice przechodzą szereg testów statycznych oraz dynamicznych które weryfikują odkształcenia oraz wytrzymałość badanego komponentu. W naszym laboratorium przetestujemy kierownice różnego typu bez względu na jej przeznaczenie, rozmiar, materiał czy kształt.

Pedały

Pedały rowerowe testowane są przy określonej liczbie cykli testowych
i badane są pod względem wytrzymałościowym.

Siodło

Komponent poddawany jest testom statycznym oraz dynamicznym. Wynikiem badania jest ocena czy odkształcenie badanego elementu mieści się w normie i tolerancji.

Cały rower

Badanie roweru wyposażonego we wszystkie komponenty pod względem wytrzymałościowym z symulacją warunków atmosferycznych,
również z użyciem hamulców.

Bezpieczeństwo

Wytrzymałość produktu wpływa na bezpieczeństwo jego użytkowania. Zespół maszyn testujących, którym dysponujemy pozwala poddać komponenty rowerowe symulacji codziennej eksploatacji.
Testy zmęczeniowe, udarowe, statyczne, dynamiczne oraz w komorze klimatycznej, które przeprowadzamy mają za zadanie zidentyfikować
i wykluczyć uszkodzenia oraz ich możliwe konsekwencje przed rzeczywistą jazdą w terenie.

Flex Trekking M

Aluminiowe ramy, które oferujemy powstają w naszej, w pełni zrobotyzowanej fabryce, wyposażonej w najnowocześniejsze technologicznie maszyny. Zestaw profili jest przetwarzany w zaawansowanym procesie hydroformowania, dodatkowo profile są cieniowane, aby zapewnić maksymalną sztywność przy zachowaniu minimalnej masy.

Taperowane główki ram zapewniają precyzyjne prowadzenie i stabilność roweru. Profile, z których produkujemy ramy są polskiego pochodzenia. Tworząc ramy w Polsce mamy pełną kontrolę zarówno nad jakością materiału i technologii, jak i nad samym procesem produkcyjnym.

  • Piano black

  • Cold white

  • Na zamówienie

Rozmiar M L
A - wysokość ramy 480 mm 520 mm
B - długość górnej rury 580 mm 605 mm
C - długość tylnego widelca 450 mm 450 mm
D - kąt rury podsiodłowej 66° 66°
E - kąt główki ramy 70° 70°
F - baza kół 649,8 mm 675 mm
G - wysokość główki ramy 150 mm 150 mm
H - długość przedniego widelca 490 mm 490 mm
Oferta B2B

Przedstawiamy ofertę testów komponentów rowerowych wykonywanych w laboratorium.

Wybierz pozycję z listy

ISO 4210:6 RAMA
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Rama - Badanie udarowe (spadająca masa)

ISO 4210:6.4.1

Zespół ramy i widelca przedniego – Badanie udarowe (spadająca rama)

ISO 4210:6.4.2

Rama - Badanie zmęczeniowe z siłami przykładanymi do pedałów

ISO 4210:6.4.3

Rama – Badanie zmęczeniowe z siłami poziomymi

ISO 4210:6.4.4

Rama – badanie zmęczeniowe z siłą pionową

ISO 4210:6.4.5

ISO 4210:6 WIDELEC
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Widelce amortyzowane – Badanie rozciągania

ISO 4210:6.5.2

Widelec przedni – Statyczne badanie zginania

ISO 4210:6.5.3

Widelec przedni – Badanie odporności na uderzenie z kierunku przeciwnego do kierunku jazdy

ISO 4210:6.5.4

Widelec przedni – Badanie zmęczeniowe na zginanie i badanie odporności na uderzenie z kierunku przeciwnego do kierunku jazdy

ISO 4210:6.5.5

Widelce przeznaczone do użytkowania z hamulcem piasty lub hamulcem tarczowym

ISO 4210:6.5.6

Badanie rozciągania widelca wykonanego bez spawania

ISO 4210:6.5.7

ISO 4210:7 KOŁA
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Test centryczności koła

ISO 4210:7.4.1

Zespół koło / opona - Badanie wytrzymałości statycznej

ISO 4210:7.4.2

Koła przednie / tylne – Statyczne badanie piasty

ISO 4210:7.4.3

Zespół koło / opona - Test zmęczeniowy (city, trekking)

ISO 4210:7.A.1

Test efektu cieplarnianego dla kół kompozytowych

ISO 4210:7.4.4

ISO 4210:4 HAMULCE
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Zespoły klocka hamulcowego i płytki ciernej – Badanie bezpieczeństwa

ISO 4210:4.3

Ręczny układ hamulcowy – Badanie wytrzymałości

ISO 4210:4.4

Nożny układ hamulcowy – Badanie wytrzymałości

ISO 4210:4.5

Skuteczność hamowania

ISO 4210:4.6

Hamulce – Badanie wytrzymałości cieplnej

ISO 4210:4.7

ISO 4210:8 UKŁAD NAPĘDOWY
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Zespół korby road/CTR/youth - badanie zmęczeniowe (100 tys. cykli)

ISO 4210:8.4.6

Zespół korby MTB - badanie zmęczeniowe (45 stopni, 50 tys. cykli)

ISO 4210:8.4.6

Zespół korby MTB - badanie zmęczeniowe (30 stopni, 50 tys. cykli)

ISO 4210:8.4.6

ISO 4210:5 UKŁAD KIEROWNICZY
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Uchwyty i korki kierownicy

ISO 4210:5.4.1

Wspornik kierownicy – Badanie zginania bocznego

ISO 4210:5.4.2

Zespół kierownicy – Wspornik kierownicy – Badanie zginania

ISO 4210:5.4.3

Wspornik kierownicy – Badanie zginania do przodu

ISO 4210:5.4.4

Połączenie zaciskowe kierownicy ze wspornikiem kierownicy – Skrętne badanie bezpieczeństwa

ISO 4210:5.4.5

Połączenie zaciskowe wspornika kierownicy z rurka widelca – Skrętne badanie bezpieczeństwa

ISO 4210:5.4.6

Połączenie rogów z kierownicą – Skrętne badanie bezpieczeństwa

ISO 4210:5.4.7

Połączenie wysięgników aerodynamicznych z kierownicą – Skrętne badanie bezpieczeństwa

ISO 4210:5.4.8

Zespół kierownicy - Wspornik kierownicy – Badanie zmęczeniowe

ISO 4210:5.4.9

ISO 4210:8 PEDAŁY
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Pedały – Statyczne badanie wytrzymałości

ISO 4210:8.4.1

Pedały – Test udarowy

ISO 4210:8.4.2

Pedały – Dynamiczny test wytrzymałości

ISO 4210:8.4.3

ISO 4210:8 SIODŁO
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Siodło / rura podsiodłowa – Badanie bezpieczeństwa

ISO 4210:8.4.6

Siodło statyczne - Badanie wytrzymałości

ISO 4210:8.4.6

Zacisk siodła z rurą podsiodłową – Test zmęczeniowy

ISO 4210:8.4.6

Rura podsiodłowa – Test zmęczeniowy

ISO 4210:8.4.6

Rura podsiodłowa – Statycznie badanie wytrzymałości

ISO 4210:8.4.6

ISO 4210:3 WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCYJNA ROWERU CAŁKOWICIE ZMONTOWANEGO
TESTY BEZPIECZEŃSTWA

Wytrzymałość konstrukcyjna roweru całkowicie zmontowanego

ISO 4210:3 A1

Nasze realizacje
Media o nas
Kontakt

Podgrodzie 34 B
39-200 Dębica

Dział projektowo-konstrukcyjny


project@ag-motors.pl

Centrum badawczo-rozwojowe

+48(14) 658 40 30
info@ag-motors.pl

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343691. NIP: 8722361970