DOTACJE UNIJNE
PO IR 2014-2020 Działanie 2.1

AG MOTORS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

„Utworzenie przez AG MOTORS Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego dla potrzeb branży rowerowej”

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie przez firmę AG MOTORS Sp. z o.o. pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego Centrum Badawczo-Rozwojowego specjalizującego się w opracowywaniu i testowaniu innowacyjnych elementów konstrukcyjnych dla branży rowerowej oraz zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego firmy AG MOTORS. CBR stanowić będzie pierwszą tego rodzaju sieć współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego (nowoczesna platforma wymiany informacji i doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć B+R). Dzięki wsparciu środków UE spółka wybuduje funkcjonalne, zintegrowane laboratorium, zakupi niezbędną aparaturę i specjalistyczne oprogramowanie projektowe.

Efekt projektu:

Bezpośrednim efektem projektu będzie nowa usługa (oferowanie specjalistycznych badań na zlecenie) i nowa wiedza (metodologia konstrukcji nowego rodzaju tylnych haków koła, redukcja masy elementów z aluminium przy jednoczesnym podniesieniu parametrów mechanicznych).

Wartość projektu: 7.366.142,82 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4.192.113,80 PLN

 

PO IR 2014-2020 Podziałanie 3.2.1

Firma AG MOTORS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach PO IR 2014-2020 pn:

„Wdrożenie przez firmę AG MOTORS Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej konstrukcji roweru z unikatową obręczą koła i ramą z systemem tłumiącym dla tylnego koła”

Cel projektu:

Kluczowym celem projektu jest wdrożenie i wprowadzenie na rynek wyników prac B+R w zakresie badań statycznych i dynamicznych nowatorskiej konstrukcji roweru opartej o obręcz koła i specjalnie dedykowaną ramę rowerową badanej metodą elementów skończonych, w tym wyników wielowariantowej analizy, mającej na celu kształtowanie charakterystyk pracy.Spółka wprowadzi do oferty rower z innowacyjną obręczą koła i ramą rowerową z systemem tłumiącym dla tylnego koła, co stanowić będzie innowację w skali świata. Realizacja projektu przyniesie firmie pakiet wymiernych korzyści ekonomicznych i pozaekonomicznych: wysoki, rosnący przychód, poszerzenie asortymentu, wzmocnienie udziału w dotychczasowych i wejście na nowe rynki zbytu,wzrost pozycji konkurencyjnej,zwiększenie potencjału rozwojowego,podniesienie poziomu innowacyjności, zwiększenie prestiżu,rozpoznawalności marki na rynku.

Efekt projektu:

Efektem realizacji projektu będzie poszerzenie obecnego asortymentu firmy o autorski, innowacyjny w skali świata produkt – rower, w którym zastosowano unikalną konstrukcję obręczy koła (zgłoszenie patentowe) oraz odpowiednio dedykowaną konstrukcję ramy. W produkcie końcowym zastosowana zostanie konstrukcja koła opartego na innowacyjnym profilu obręczy o całkowicie nowych parametrach wytrzymałościowych i zredukowanej masie oraz o nowatorskich funkcjonalnościach i właściwościach, takich jak:

– możliwość zakładania na jeden profil różnych opon, w tym przede wszystkim szerszych, niż wykorzystywane obecnie na rynku

– dokładniejsze ułożenie opony na obręczy przy użyciu niższego ciśnienia

– eliminacja zjawiska odkształceń i naprężeń wewnętrznych w kole.

Dodatkowo produkt będący wynikiem projektu będzie posiadał specjalną dedykowaną ramę rowerową o przełomowej konstrukcji z całkowicie nowatorskim systemem tłumiącym dla tylnego koła.

Wartość projektu: 35.085.063,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 19.967.109,40 PLN

 

RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 1.4.1

AG MOTORS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Rozwój firmy AG MOTORS Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznej infrastruktury technologicznej pozwalającej na wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu”

Cel projektu:

Celem projektu jest implementacja i uruchomienie kompleksowego cyklu produkcyjnego i wprowadzenie na rynek innowacyjnego (innowacja produktowa) w skali świata wyrobu (nieznanego i niestosowanego dotychczas) – specjalistycznego koła opartego na innowacyjnym profilu obręczy o całkowicie nowych parametrach wytrzymałościowych i zredukowanej masie oraz o nowatorskich funkcjonalnościach i właściwościach.

Efekt projektu:

Zakupiony w ramach inwestycji pakiet maszyn i sprzętów umożliwi wytworzenie produktu w 100% gotowego do przekazania kontrahentowi – koła, które będzie odznaczało się uniwersalnym charakterem – nadającego się do zastosowania we wszystkich rodzajach rowerów, na wszystkich możliwych profilach w zależności od zamówienia (np. obręcz aluminiowa, pojedyncza, podwójna, z wysokim profilem, od 20 do 28 cali, od 16 do 36 szprych). Produkt projektu znajdzie zastosowanie min. w branży lotniczej, budowlanej, przemysłowej i rowerowej.

Wartość projektu: 1.900.497,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 803.462,40 PLN

 

RPO WP 2014-2020 Działanie 1.2


AG MOTORS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

„Opracowanie i wytworzenie przez firmę AG MOTORS ram rowerowych o nowatorskiej konstrukcji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i materiałów”

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek autorskiej,oryginalnej w skali międzynarodowej konstrukcji ramy rowerowej wyznaczającej nowe standardy w zakresie technologii wykonania,stanowiącej swoistą awangardę techniczną,konkurującej z obecnymi na rynku produktami przez podwyższone parametry mechaniczne,jakościowe,użytkowe.

Efekt projektu:

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie rama rowerowa o nowatorskiej konstrukcji, wytworzona z użyciem nowego rodzaju materiałów. W wyniku realizacji projektu firma wprowadzi na rynek innowację produktową (skala międzynarodowa – komercjalizacja wyników badań poprzez wdrożenie do własnej działalności )i nietechnologiczną (skala firmy), co przełoży się na szereg korzyści ekonomicznych (wzrost przychodów) i pozaekonomicznych (zwiększenie potencjału rozwojowego firmy, poszerzenie udziału w rynku, wejście na nowe rynki zbytu).

Wartość projektu: 1.874.353,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.155.579,17 PLN